การประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการ “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก”

วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการ “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จัดทำโครงการ “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก SPMNW RUN For EDUCATION 2024” และกำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และสนับสนุนการช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2 และ 3 พร้อมทั้ง เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 สถานที่บึงบอระเพ็ดอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์