ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 

วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566   เวลา 13.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติราชการ พร้อมแนะนำหลักการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมชมการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยมี นายอานนท์ เชาว์ไว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม พร้อมด้วย นายวัชระ พรมชาติ รองโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม