ผอ.สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษา  ของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค์  ให้แก่  นักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566  เวลา 11.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษา จำนวนเงินทุนละ 5,000 บาท ของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมรมธนาคารจังหวัดนครสวรรค์  ให้แก่ เด็กชายปวีณ์กร ว่องวิการ นักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โดยมี นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พร้อมด้วย นางสาวมาลินี เกศธนากร , นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และ นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิ ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์