การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์