สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายธาวิน ทองม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต จำนวน 3,000 บาท ณ วัดร่องหอย ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญ และเป็นการให้กำลังใจ