สพม.นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนักเรียน นางสาวอริสา ชูจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวน 3,000 บาท ณ วัดหนองแขม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น