ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี​ ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.  นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางวาสนา นุ่มนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 และสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมี นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พาเยี่ยมชมและให้กำลังคณะครูในการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนนครสวรรค์