งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายชาญชัย ชนิดสะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในนามผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันการจัดงานครั้งนี้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และนำเสนอผลงานของนักเรียน เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยใช้สถานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รับชมการแสดงพิธีเปิดโดยวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขัน ณ โรงเรียนนครสวรรค์

กล้อง สพม.นว

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pSOwZuX7u50uFekdJcEXjZwJmjFROvV0

กล้องโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

https://drive.google.com/drive/folders/1PfgSADQi1rfgNZ0c4kEruwcf_bGSKhOt?usp=drive_link

กล้องโรงเรียนนครสวรรค์

-รอสักครู่ครับ-