สพม.นว ร่วมบริจาคเงินทำบุญอุทิศถวายบูชาพระคุณ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์) ถวายเงิน 4,300 บาท เพื่อซื้อน้ำดื่มถวายพระภิกษุ-สามเณร 5 อำเภอ จำนวน 400 รูป ในการสอบธรรมชั้นโท ชั้นเอก วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน ถึง 1 – 2 ธันวาคม 2566 สนามสอบ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมบริจาคเงินทำบุญอุทิศถวายบูชาพระคุณ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์) ถวายเงิน 4,300 บาท เพื่อซื้อน้ำดื่มถวายพระภิกษุ-สามเณร 5 อำเภอ จำนวน 400 รูป ในการสอบธรรมชั้นโท ชั้นเอก วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน ถึง 1 – 2 ธันวาคม 2566 สนามสอบ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง