การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 9/2566

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 9/2566 โดยก่อนการประชุมมีการฟังการบรรยายธรรม โดย พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กับ สถานศึกษาในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นิทรรศการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ตากฟ้า – ตาคลี ในการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์เจ้าภาพการจัดประชุมโดย โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นำโดย นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต ตากฟ้า – ตาคลี ทั้ง 8 โรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และคณะครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ณ หอประชุมโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

ภาพเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0244ws4kYEw2mLGv8Kgw9p52umFcTUReS9KksPbuuJVm7FSq4oXoc6L88wa2Ue4YPjl&id=100063795534702&mibextid=WaXdOe