สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2566

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิระดา แก่นกระโทก นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร นางศิฎามาส น้อยสอน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และนางณฐมน บุญประสพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2566 ณ อาคารประดิษฐานพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์