สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาลีประชาสรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุรีวัลย์ สุขนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ เด็กหญิงณิชกานต์ ชมชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตาลีประชาสรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต ณ วัดโป่งสังข์ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญ และเป็นการให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน นางสาวอมลดา โตตะเภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตาลีประชาสรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น