การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีการมอบเกียรติบัตรโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครสวรรค์ ของโรงเรียนในสังกัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์  501  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์