พิธีงาน “วันสมเด็จพระมทรีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นายณภัสกร สะใบนาค นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีงาน “วันสมเด็จพระมหรีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาสรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครสวรรค์