พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะ ROV NSM Esports Tournament จังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะ ROV NSM Esports Tournament จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้ง ให้กำลังใจทีมนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์