โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์)

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์) กิจกรรมการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมแสงเทียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์