ผอ.สพม.นว เยี่ยมชม N.M.M ART GALLERY Navamindarajudis Matchim School และ ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เยี่ยมชม N.M.M ART GALLERY Navamindarajudis Matchim School และ ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม พาเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมจอมปราชญ์ทัศนา อาคารหอสมุดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม