การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 ซึ่งศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การตัดสินและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ จัดการประชุมโดยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ นำโดย นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ณ ห้องประชุมจอมปราชญ์ทัศนา อาคารหอสมุดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม