การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก SPMNW RUN For EDUCATION 2024”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “พี่วิ่งด้วยใจ ให้น้องด้วยรัก SPMNW RUN For EDUCATION 2024” ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์