สพม.นครสวรรค์ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3

วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ สมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ณ วัดใหม่จันทราราม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี