ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ข้าราชการครูเพื่อเข้ารับรางวัลในโครงการ “ครูในดวงใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 Cluster 18

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา ข้าราชการครูเพื่อเข้ารับรางวัลในโครงการ “ครูในดวงใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 Cluster 18 ณ ห้องประชุมดาวกระจาย อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1