ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ มีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอัจฉริยะ T.A.Smart Classroom ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ พร้อมด้วย คณะครู พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการศึกษา และ ฐานการเรียนรู้ ZERO WASTE ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์