ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วัน จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ มีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วยเยี่ยมกิจกรรมกีฬาการซ้อมบาสเกตบอล และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.สมบูรณ์  นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ พาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์