พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ สบช. สัญจร ปีการศึกษา2567 เขตสุขภาพที่ 3

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ สบช. สัญจร ปีการศึกษา2567 เขตสุขภาพที่ 3 โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิซาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3  (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาทและอุทัยธานี) ณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท