ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศและรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ราย และแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์