สพม.นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ลงพื้นที่โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พร้อมด้วย นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์, คณะครู และนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน นางสาวถิรดา กฤษณำพก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน บ้านเลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ทรัพย์สิน และบริเวณห้องครัวของบ้าน ได้รับความเสียหาย จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น