กิจกรรม “ใส่บาตรหน้าจวนชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย”

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 07.00 น.   นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรหน้าจวนชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย” ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหน้าจวน ชวนอิ่มบุญ นุ่งผ้าไทย” เพื่อสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตร ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยและเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ผ้าใต้ ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา