การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่3/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่3/2566  โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ  และว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวรายงานการจัดงานประชุมในครั้งนี้  ในการนี้ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมพร้อมรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2567 และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันนี้ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน