การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้  นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1