การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2567

วัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้  นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์