การประชุมคณะกรรมการพิจารณโครงการงบประมาณบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณโครงการงบประมาณบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์