การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์