สพม.นครสวรรค์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกฯเพื่อสอบสัมภาษณ์จำนวน 4 คน ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์