สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมด้วย นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา, นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา, คณะครู และนักเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2,000 บาท เด็กชายประภินวิทย์ แซ่ลี่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกสายเคเบิลที่ห้อยลงมาจากเสาไฟจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายณัฐนนท์ อิ่มทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วัดหนองหัวเรือ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายอุดมศักดิ์ แดงเล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วัดมหาโพธิเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ