ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วันพฤหัสบดี  ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ มีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการรักการอ่านของนักเรียน และให้กำลังใจครูและนักเรียนในการฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะภาษาจีน และเยี่ยมชมอาคารเรียนและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ