ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

วันพุธ  ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ มีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วยเยี่ยมโรงอาหารและนักเรียนพักกลางวัน เยี่ยมชมหอพักนอนนักเรียนของโรงเรียน และการก่อสร้างอาคารเรียนและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวมาลินี เกศธนากร พร้อม นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และ นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิ ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ พาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์