การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จังหวัดนครสวรรค์ มีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการ  โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์  501  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์