ปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ขุนวังกรอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา ณ ห้องทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์