การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2566

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์