พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูชุมพล นันทโชติติการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูชุมพล นันทโชติติการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ ณ วัดนครสวรรค์