การประชุมรับนโยบาย และจุดเน้น พร้อมเดินหน้าตามนโยบายเร่งด่วน Quick win สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย และจุดเน้น พร้อมเดินหน้าตามนโยบายเร่งด่วน Quick win ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์