โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ( สอวน.) ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์