การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์