การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2566 พร้อมบรรยายพิเศษชี้แจงข้อนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์