ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566 โดยเป็นเทวดาอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 10.09 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566 โดยเป็นเทวดาอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา ได้ร่วมกันอุ้มพระดำน้ำจำนวน 6 ครั้ง จากวัดไตรภูมิมายังแม่น้ำป่าสัก และแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาล่องไปตามสายน้ำ ถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566 โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วม รับชมพิธีประเพณีอุ้มพระดำน้ำ มีตำนานที่ถูกเล่าขานมานานเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณวัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร จังหวัดเพชรบูรณ์