การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ การวางแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 และการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 /2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์