การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech  Contest)

วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech  Contest ) เรื่อง “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์“ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์