การตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์