โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิพุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สรุปการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีการรับฟังข้อคิดและบทบาทของการบริหารงานบุคคลในยุคของการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของงานบุคคล แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลให้ประสบผลสำเร็จ นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมสรุปผลการได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์   ณ ห้องประชุมโรงแรม ONE budget จังหวัดเชียงราย