สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ สหวิทยาเขต 5 สหวิทยาเขต ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายประทาน หาดยาว เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันศุกร์​ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ สหวิทยาเขต 5 สหวิทยาเขต ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายประทาน หาดยาว เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายสุชาติ เอกปัชชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และนายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี โดยมีนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตัวแทนบุคลากร และ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี และแขกผู้มีเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีตามลำดับ ณ ห้องประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/100063795534702/posts/pfbid037ryS4D1oZE3wM5emjtBY1rzmyMa2ghL7xzHnirdFTMTRhAvozgAzgJ4xyaVfzxTUl/?mibextid=cr9u03